Cursuri

Puteți consulta ierarhia de certificări

Elevii capată încredere în pregătirea pentru examen, iar profesorii îi pot îndruma pe tot acest parcurs în procesul de învăţare.
Examenele sunt aliniate la Cadrul European Comun de Referinţe pentru Limbi (C.E.C.R.L) astfel încât elevii îşi pot dezvolta şi consolida cunoştinţele de vorbire, scriere, citire şi ascultare.
“Cambridge English Qualifications” sunt certificate recunoscute de către mii de organizaţii din întreaga lume ca fiind o marcă a excelenţei.
Sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale şi pot fi folosite pentru echivalarea de competenţă lingvistică de la bacalaureat sau pentru admiterea în clasele cu program intensiv sau bilingv de limbă engleză la nivel gimnazial, liceal sau universitar.

Aceste cursuri sunt concepute pentru copiii cu vărstele cuprinse intre 6-12 ani şi certificatul obținut poate fi folosită pentru echivalarea probei lingvistice la admiterea in clasa V-a cu program intensiv de limbă engleză.

Acest certificat ajută elevii să îşi dezvolte competenţele de comunicare în limba engleză la nivel A2 şi poate echivala proba de admitere în clasa a IX-a cu program intensiv de limba engleză sau bilingv.

Acest certificat de nivel intermediar poate echivala proba de competenţă lingvistică la admiterea în clasa a IX-a cu program bilingv sau intensiv, cât şi proba de competenţă lingvistică în cadrul examenului de bacalaureat.

Acest certifcat dovedeşte abilitatea de comunicare cu încredere într-un mediu vorbit de limba engleză şi poate fi folosit pentru echivalarea probei lingvistice in cadrul examenului de bacalaureat.

Acest certificat este ideal pentru elevii care se pregătesc pentru studii superioare sau carieră şi poate fi folosit pentru echivalarea probei de competenţă lingvistică în cadrul examenului de bacalaureat

Acesta este cel mai inalt nivel de certificare şi dovada că elevul stăpâneşte limba engleză la un nivel excepţional.Acest exament poate fi folosit pentru echivalarea probei lingvistice in cadrul examenului de bacalaureat.